Blog / Czy moja rozprawa się odbędzie?

Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego, następnie stanu epidemii w Polsce, później zamknięcie szkół, przedszkoli i żłobków zaskoczyło nie tylko firmy, ale także sądy. Wielu pracowników sądów musiało skorzystać z dodatkowych zasiłków opiekuńczych ze względu na brak opieki nad ich dziećmi. W sądach brakuje pracowników nawet przy normalnym trybie pracy, epidemia doprowadziła do całkowitej dezorganizacji.

Budynek sądu w czasie pandemii COVID 19 nie jest tak oblegany, nie ma w nim tylu prawników i innych pracowników co zwykle.

Praca sądów w czasach pandemii spowodowanej przez COVID 19 fot. pixabay.com CC0 I LVER

Klienci dzwonią do mnie z zapytaniem, co z ich rozprawami, czy rozprawy się odbędą?

Niektóre sądy już na początku marca podejmowały decyzję o zniesieniu terminów sądowych do końca kwietnia/ maja, inne sądy/ sędziowie zwlekają aż do dnia rozprawy, czekając na rozwój zdarzeń w kraju.

Wstrzymanie i odwieszenie terminów sądowych

W Tarczy antykryzysowej 1.0 rząd wprowadził wstrzymanie biegu terminów sądowych, procesowych i administracyjnych. Tarczą antykryzysową 3.0 bieg terminów sądowych, procesowych i administracyjnych został odwieszony. Tu jest mowa, nie o rozprawach, ale o biegu terminów na zaskarżanie czynności sądów, czy organów administracji publicznej.

Jakie sprawy się odbędą w sądach pomimo epidemii w Polsce?

Sądy obecnie rozpoznają na rozprawach tylko sprawy pilne tzn. odbywają się wyłącznie rozprawy niecierpiące zwłoki.  Jakie sprawy mają charakter pilny? Tarczą antykryzysową 3.0 katalog spraw został rozszerzony. Poniżej możesz przeczytać, jaka sprawa będzie miała charakter pilny:

1) sprawy w przedmiocie wniosków o zastosowanie, przedłużenie, zmianę i uchylenie tymczasowego aresztowania;

2) sprawy, w których jest stosowane zatrzymanie albo środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania;

3) sprawy, w których orzeczono środek zabezpieczający;

4) sprawa przesłuchania świadka w postępowaniu przygotowawczym przez sąd, gdy podejrzany jest zatrzymany lub w sytuacji, gdy o przeprowadzenie  przesłuchania w trybie pilnym wniósł prokurator;

5) sprawy w przedmiocie europejskiego nakazu aresztowania;

6) sprawy w przedmiocie zarządzenia przerwy w wykonaniu kary w systemie dozoru elektronicznego, dotyczące warunkowego umorzenia postępowania, zarządzenia wykonania kary warunkowo zawieszonej oraz odwołania warunkowego zwolnienia;

7) sprawy o zastosowanie i przedłużenie środka detencyjnego w postaci umieszczenia cudzoziemca
w strzeżonym ośrodku, o zastosowanie lub przedłużenie wobec niego aresztu dla cudzoziemców;

8) sprawy, w których wykonywana jest kara pozbawienia wolności albo inna kara lub środek przymusu skutkujący pozbawieniem wolności, jeżeli rozstrzygnięcie sądu dotyczy zwolnienia osoby pozbawionej wolności z zakładu karnego lub aresztu śledczego albo jest niezbędne do wykonania takiej kary lub środka przymusu w tym zakładzie lub areszcie i postępowanie wykonawcze w w/w sprawach;

9) sprawa o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką
i postępowanie wykonawcze w tych sprawach;

10) sprawy, o których mowa w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego i postępowanie wykonawcze w tych sprawach;

11) sprawy, dotyczące umieszczenia lub przedłużenia pobytu nieletniego w schronisku dla nieletnich
i postępowaniu wykonawczym w tych sprawach;

12) sprawy, dotyczące umieszczenia małoletniego cudzoziemca w placówce opiekuńczo-wychowawczeji postępowaniu wykonawczym w tych sprawach;

14) sprawy z wniosków o ustanowienie kuratora w celu reprezentowania interesów małoletnich
w postępowaniu przed sądem lub innym organem w sprawach pilnych;

15) sprawy, o których mowa w ustawie o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób;

16) sprawy o przesłuchania przez sąd osoby w trybie zabezpieczenia dowodu lub co do której zachodzi obawa, że nie będzie można jej przesłuchać na rozprawie;

17) rozpoznanie wniosku restrukturyzacyjnego i prowadzone po otwarciu postępowania  restrukturyzacyjnego i o ogłoszenie upadłości oraz prowadzone po ogłoszeniu upadłości;

18) o wyrażenie zgody na wykonanie czynności medycznych, o których mowa w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty;

20) o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Pamiętajmy też, że każdorazowo sąd sam oceni, czy sprawa będzie miała charakter pilny.

Przykład:
W sprawie upadłościowej spółki ZAJAWKA Sp. z o.o. sąd na wniosek syndyka zleci wycenę majątku spółki rzeczoznawcy majątkowemu a w sprawie upadłościowej spółki KUJAWKA Sp. z o.o. Sp. k. nie podejmie tych czynności. Będzie to zależne od okoliczności sprawy, od czynności, jakie podejmował syndyk, od rodzaju majątku, jaki powinien zostać wyceniony i sprzedany. Wyobraźmy sobie sytuację, że spółka KUJAWKA Sp. z o.o. Sp. k.  ma w masie upadłości 40 samochodów a spółka ZAJAWKA Sp. z o.o. ma w masie upadłości 10 ton jabłek. W takiej sytuacji to właśnie rodzaj majątku wskazuje na to, że wycena jabłek ma charakter pilny,  które mogą przecież ulec zepsuciu.

Katalog spraw pilnych dotyczy tylko rozpraw, które się odbywają na posiedzeniach jawnych. Posiedzenia niejawne, na których sądy rozpoznają znaczną cześć spraw i nie wymagają udziału stron, świadków, biegłych, czy publiczności odbywają się zgodnie z kolejnością wpływu.

Czy warto składać pozew?

Zniesienie terminów rozpraw sądowych pozwoliło sędziom na nadrobienie zaległości. Nakazy zapłaty
w moich sprawach są wydawane ekspresowo. Do momentu wejścia w życie Tarczy Antykryzysowej 3.0 sądy były ostrożne z wysyłaniem tytułów wykonawczych, ale teraz po odwieszeniu biegu terminów sądowych – wysyłka ruszyła lawinowo. Pamiętajcie, że roszczenia majątkowe i niemajątkowe przedawniają się w tych samych terminach, co przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii. Dlatego w niektórych sprawach pozwy składać nawet trzeba.

 

Autor: Agnieszka Wasiluk
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

\

Skontaktuj się z Radcą Prawnym

Jeśli chcesz wiedzieć, czy zajmiemy się Twoją sprawą skontaktuj się z nami.


Kancelaria Adwokacka Radca Prawny Agnieszka Wasiluk

Adres kancelarii Adwokackiej z Łęcznej Ul. Wiosenna 4
21-010 Łęczna