Blog / Miesięczne dofinansowanie dla przedsiębiorców zgodnie z tarczą antykryzysową 2.0

Jesteś przedsiębiorcą i nie zatrudniasz pracowników, a Twoje obroty spadły o co najmniej 30 %
w związku z pojawieniem się epidemii koronawirusa? Sprawdź, czy należy Ci się dofinansowanie.

Komu przysługuje?

Komu przysługuje tarcza antykryzysowa fot. pixabay.com CC0 I Pexels

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej jest przeznaczone dla przedsiębiorców, niezatrudniających pracowników. Przedsiębiorca musi prowadzić działalność gospodarczą:

1. aktywnie – co najmniej przez rok przed złożeniem wniosku o dofinansowanie

2. przez cały okres, w którym przyznawane jest to dofinansowanie, jak i po zakończeniu wypłaty dofinansowania przez taki sam okres

3. i powinien wykazać spadek obrotu o co najmniej 30 %

Spadek obrotów oznacza zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym. Należy go policzyć porównując łączny obrót z dowolnie wybranych 2 kolejnych miesięcy z 2020 r., przypadających po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania do łącznych obrotów z 2 analogicznych miesięcy w roku 2019.

Przykład:

Załóżmy, że przedsiębiorca – Pan Jan Kowalski zamierza skorzystać z dofinansowania i złożyć wniosek dnia 28 kwietnia 2020 r. Jan Kowalski powinien porównać obroty w swojej firmie za okres kolejnych 2 miesięcy od 27 lutego 2020 r. do 27 kwietnia 2020 r. do obrotów za adekwatny okres w poprzednim roku, czyli od 27 lutego 2019 r. do 27 kwietnia 2019 r. Zakładamy, że obroty w 2020 r. wynosiły 70.000 zł, natomiast w 2019 r. wynosiły 100.000 zł.

Następnie, należy dokonać odpowiednich obliczeń: 100% – (70 000 / 100 000) = 100% – 70% = 30%
Z obliczenia wynika, że obroty tego przedsiębiorcy spadły o 30 %, co oznacza, że może on wnioskiem o dofinansowanie.

Wysokość dofinansowania

Dofinansowanie jest przyznawane w sytuacji, gdy obroty przedsiębiorcy spadły co najmniej o:

– 30% – wtedy dofinansowanie będzie wynosiło 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, (kwota miesięcznego dofinansowania wyniesie 1300 zł)

– 50% – wtedy dofinansowanie będzie wynosiło 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie (kwota miesięcznego dofinansowania wyniesie 1820 zł)

– 80% – wtedy dofinansowanie będzie wynosiło 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie (kwota miesięcznego dofinansowania wyniesie 2340 zł)

Przedsiębiorca może otrzymywać dofinansowanie przez okres maksymalnie 3 miesięcy.

Przykład:

Pani Maria Nowak zanotowała spadek obrotów o 55%, w związku z czym przysługuje jej dofinansowanie w wysokości 70% kwoty minimalnego miesięcznego wynagrodzenia. Miesięczne minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 r. wynosi 2600 zł.

Zatem: 2600 zł x 70% = 1820 zł

W sumie za 3 miesiące Pani Maria może otrzymać dofinansowanie w kwocie 5460 zł (1820 zł x 3)
Dofinansowanie jest wypłacane co miesiąc, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia
o prowadzeniu działalności w miesiącu, za który przedsiębiorca domaga się wypłaty dofinansowania. Gdyby jednak przedsiębiorca zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej podczas okresu, na który zostało mu przyznane dofinansowanie, zobowiązany jest on do zwrotu otrzymanego dofinansowania bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania przez starostę.

Gdzie należy składać wniosek?

Jeżeli spełniasz przesłanki udzielenia dofinansowania wniosek złożysz do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Wniosek o dofinansowanie można złożyć za pomocą formularza elektronicznego lub w formie tradycyjnej- papierowej. Szczegółowa instrukcja znajduje się na stronie www.praca.gov.pl Złożenie wniosku jest bezpłatne. Należy go złożyć w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Taką informację znajdziesz na stronie internetowej odpowiedniego urzędu pracy.

We wniosku musisz wskazać:

1. brak przesłanek do ogłoszenia upadłości

2. niezaleganie w zapłacie zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r. Ważne jest, aby potwierdzić, że uzyskane dofinansowanie zostanie przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej

3. numer rachunku bankowego albo numeru rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej. Na ten numer rachunku bankowego zostanie przelana kwota dofinansowania.

O czym muszę pamiętać?

Przedsiębiorca musi pamiętać żeby środki z dofinansowania przeznaczyć na inne koszty niż te na które wykorzystał koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Korzystaliście już z dofinansowania oferowanego w ramach tarczy antykryzysowej 2.0 ? A może
skorzystaliście z innych form pomocy?

Jeśli potrzebujesz pomocy w wypełnieniu wniosku zapraszam do kontaktu. Jeżeli masz jeszcze jakieś pytania- napisz do mnie a postaram się rozwiązać Twoje wątpliwości.

Autorzy: Żaneta Kusz i Agnieszka Wasiluk
Komentarze


  1. admin_aw pisze:

    Ciekawy artykuł!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

\

Skontaktuj się z Radcą Prawnym

Jeśli chcesz wiedzieć, czy zajmiemy się Twoją sprawą skontaktuj się z nami.


Kancelaria Adwokacka Radca Prawny Agnieszka Wasiluk

Adres kancelarii Adwokackiej z Łęcznej Ul. Wiosenna 4
21-010 Łęczna