Blog / Spółdzielcze prawa do lokalu, a odrębna własność

Prawa do lokalu są zmorą nie tylko dla potencjalnych kupujących, ale też dla inwestorów. Prawda jest taka, że prawa do lokali nie są rozumiane. Przyznam szczerze, że jak rozpoczynałam swoją współpracę ze spółdzielniami mieszkaniowymi, jeszcze podczas mojej aplikacji – sama nie widziałam, tak wyraźnych różnic.

Dziś rozprawimy się z tym tematem. Spośród praw do lokalu możemy wyróżnić własność, która jest najszerszym prawem do lokalu oraz prawa spółdzielcze do lokalu.

 

Odrębna własność lokalu

Własność jest najszerszym prawem do lokalu, oznacza, że właściciel może z wyłączeniem innych osób korzystać z nieruchomości, zbywać ją, obciążać służebnościami osobistymi, obciążyć hipoteką. Właściciel może własną nieruchomość wynająć. Właściciel może własną nieruchomość również podzielić, jeśli i ustanowić kilka samodzielnych lokali. Odrębna własność nieruchomości przechodzi na spadkobierców właściciela.

Odrębna własność lokalu powstaje w momencie, kiedy zostanie ona właśnie wyodrębniona z innej nieruchomości np. z gruntu, czy budynku.

Przykład:

Jeśli kupimy nieruchomość od dewelopera – odrębna własność powstanie w momencie jej wyodrębnienia z bloku mieszkalnego

Łatwiej może będzie wyobrazić sobie wyodrębnienie nieruchomości analizując przykład parkingu wielostanowiskowego. Miejsce postojowe nie będzie stanowiło odrębnej własności właśnie dlatego, że nie będzie możliwości żeby wyodrębnić jedno miejsce postojowe w wielostanowiskowym parkingu.

Własność nieruchomości jest zawsze powiązana z udziałem w nieruchomości wspólnej, która to de facto odróżnia własność od spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Z punktu widzenia wyceny nieruchomości informacje o rejestrze cen i wartości nieruchomości prowadzi starosta.

 

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

Jest ograniczonym prawem rzeczowym na własności spółdzielni. Jest prawem zbliżonym do odrębnej własności. Najistotniejszą różnicą, jaka występuje pomiędzy odrębną własnością a spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu jest brak występowania udziału w nieruchomości wspólnej przy spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu można sprzedać, zamienić a nawet podarować w drodze umowy darowizny. Spółdzielnie własnościowe prawo do lokalu można obciążyć hipoteką. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu można oddać do czasowego korzystania i używania odpłatnie (w drodze umowy najmu) lub nieodpłatnie. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego przechodzi na spadkobierców, jest prawem dziedzicznym.

Na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu nie można jednak ustanowić służebności osobistej, prawa do dożywotniego zamieszkiwania lokalu przez osobę trzecią.

 

Z punktu widzenia wyceny nieruchomości informacje o cenach i wartościach transakcyjnych spółdzielczych własnościowych praw do lokalu gromadzi i prowadzi spółdzielnia.

 

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu jest prawem niezbywalnym, jest prawem do używania
i korzystania z konkretnie oznaczonego – w umowie pomiędzy lokatorem a spółdzielnią- lokalu.  Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu jest własnością spółdzielni. Lokator nie może prawa do korzystania z mieszkania lokatorskiego obciążyć hipoteką, czy służebnością. Lokator nie jest właścicielem prawa do spółdzielczego mieszkania lokatorskiego i prawo to nie przechodzi na jego spadkobierców. Prawo do korzystania i używania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu wygaśnie z chwilą śmierci lokatora.

Lokator jest zobowiązany do wniesienia wkładów mieszkaniowego i innych opłat przewidzianych
w statucie spółdzielni i umowie ze spółdzielnią.

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu powstanie wyłącznie na nieruchomościach lub w budynkach, które są własnością spółdzielni mieszkaniowej lub spółdzielni budowlano-mieszkaniowej.

Dla spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu nie może zostać ustanowiona księga wieczysta.

A teraz przyznaj się czy wiedziałeś o tym, jakie prawa wiążą się z konkretnymi prawami do lokali?

 

Autor: Agnieszka Wasiluk

 

 

 

 
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

\

Skontaktuj się z Radcą Prawnym

Jeśli chcesz wiedzieć, czy zajmiemy się Twoją sprawą skontaktuj się z nami.


Kancelaria Adwokacka Radca Prawny Agnieszka Wasiluk

Adres kancelarii Adwokackiej z Łęcznej Ul. Wiosenna 4
21-010 Łęczna