Agnieszka Wasiluk

Radca prawny, absolwentka Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Radca prawny, wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym, prawie nieruchomości, prawie handlowym i gospodarczym oraz prawie budowlanym, w tym obsłudze przedsiębiorców z branży budowlanej. Od ok. 10 lat zajmuje się obsługą prawną firm z branży nieruchomości, w tym: spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, deweloperów, firm z branży budowlanej, wykonującej roboty budowlane na poziomie generalnego wykonawstwa oraz podwykonawstwa, a także firm zajmujących się wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami.

Uczyła się od najlepszych, współpracując z Kancelariami Radców Prawnych i Kancelariami Adwokackimi z całej Polski. Swoją praktykę zawodową rozpoczęła już na 3 roku studiów, specjalizując się w windykacji i zabezpieczeniu należności.

Zarówno podczas studiów, jak i podczas odbywania aplikacji radcowskiej nie spoczęła na laurach i uczestniczyła w wielu szkoleniach, pozwalających na uzyskanie nowych umiejętności. Inwestuje w kolejne szkolenia i nabywanie kolejnych uprawnień.

Reprezentuje klientów w wielomilionowych sporach sądowych, jak również w sprawach o przysłowiową zapałkę. Do każdej sprawy podchodzi ambicjonalnie, wczuwa się w sytuację klienta, tworząc rozwiązania prawne, które mają na celu rozwiązanie problemu.

Radca prawny Agnieszka Wasiluk

Marta Wasiluk

Radca prawny

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w zakresie kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, które zdobyła podczas pracy w jednej z największych, renomowanych lubelskich kancelarii radców prawnych, z którą jest nadal związana. 

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie obrotu gospodarczego, zarówno w aspekcie cywilnoprawnym, jak i administracyjnym. Swobodnie porusza się w prawie cywilnym (procesowym jak i materialnym) w tym prawie zobowiązań (ze szczególnym uwzględnieniem opracowywania i negocjowania umów i zabezpieczania należności), prawie handlowym, prawie pracy oraz prawie rodzinnym. W codziennej praktyce reprezentuje Klientów w sporach sądowych i postępowaniach egzekucyjnych, przygotowuje i opiniuje umowy handlowe, a także doradza w sprawach z zakresu ogólnego prawa pracy, w tym w szczególności projektując i opiniując dokumentację pracowniczą (regulaminy, umowy, oświadczenia o rozwiązaniu umów o pracę).

Paulina Jaskułecka

Prawnik, specjalista do spraw windykacji.

Studentka IV roku studiów prawniczych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. Swoje zainteresowania koncentruje w szeroko pojęte prawo cywilne, windykację należności i zabezpieczenie należności.

\

Skontaktuj się z Radcą Prawnym

Jeśli chcesz wiedzieć, czy zajmiemy się Twoją sprawą skontaktuj się z nami.


Kancelaria Adwokacka Radca Prawny Agnieszka Wasiluk

Adres kancelarii Adwokackiej z Łęcznej Ul. Wiosenna 4
21-010 Łęczna